NASCAR Whelen Euro Series 2017 – Round 1 & 2 – Valencia

Highlights from the ELITE 1 Round 1 of the 2017 NASCAR Whelen Euro Series season at Valencia

Highlights from the ELITE 2 Round 1 of the 2017 NASCAR Whelen Euro Series season at Valencia

Highlights from the ELITE 1 Round 2 of the 2017 NASCAR Whelen Euro Series season at Valencia

Highlights from the ELITE 2 Round 2 of the 2017 NASCAR Whelen Euro Series season at Valencia